Εκδήλωση ενδιαφέροντος (Προ -αιτήσεις)για συμμετοχή στην Πρακτική ΄Ασκηση (εντός ΕΣΠΑ)/χειμερινό εξ. 2017 - 18