Εκλογή Διευθυντή Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση αποτελέσματος της εκλογής Δ/ντή Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων