Ανακοίνωση αποτελεσματος εκλογών Δ/ντή Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση αποτελεσμάτων των εκλογών για τη θέση του Δ/ντή Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων