Διατμηματικά Προγράμματα ξένων γλωσσών

Επισυνάπτουμε ανακοίνωση του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών ΑΠΘ σχετικά με τα Διατμηματικά Προγράμματα ξένων γλωσσών που πρόκειται να υλοποιηθούν  κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018