ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Καλούνται όσοι φοιτητές/-τριες έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2016-17, να προσκομίσουν στη Γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 τα επιπλέον δικαιολογητικά που τους ζητούνται για την ολοκλήρωση του ελέγχου.