Πρακτικ Άσκηση Τμήματος A' Kύκλος 2017-8: Τοποθέτηση Φοιτητών/τριών σε Φορείς Υποδοχής