Θέση Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ στο Φορέα Υποδοχής ""AMD TELECOM"" (Θεσσαλονίκη) - Ιανουάριος - Ιούνιος 2018

.

Πληροφορίες εδώ: https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=782