Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ

Μπορείτε να δείτε παρακάτω το σχετικό έγγραφο της Πρυτανείας ΑΠΘ για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου.