Ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη ΓΣ του Τομέα ΔΕ