ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)

Επισυνάπτονται παρακάτω το πρόγραμμα και η αφίσα της εκδήλωσης