ΒΡΑΒΕΙΟ ANDRE CORVISIER ΓΙΑ Δ.Δ. ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (31.1.2018)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το βραβείο Andre Corvisier που αφορά σε Δ.Δ. στη στρατιωτική ιστορία ή και σε άλλες επιστήμες σε θέματα, ωστόσο, που άπτονται αυτής με την ευρύτερη έννοια.

Το βραβείο απονέμει ποσό 3.000 Ευρώ και χορηγεί αποζημίωση δαπανών ύψους έως 1500 Ευρώ για τη συμμετοχή του βραβευθέντα ή της βραβευθείσας στην τελετή απονομής κατά το 44ο συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 31 Ιανουαρίου 2018.