Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ στο Φορέα Υποδοχής "ARI ANTIPASTI"

Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ στο Φορέα Υποδοχής "ARI ANTIPASTI" 

(Θεσσαλονίκη) για Προπτυχιακούς Φοιτητές/τριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., Περίοδος Μαρτίου - Αυγούστου 2018 (αιτήσεις μέχρι και 16/02/18). Περισσότερες πληροφορίες εδώ: 

https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=790