ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του ΣΤ’ εξαμήνου ότι η διδασκαλία  του μαθήματος  «Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας»  θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21/02/2018.