ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ" 2/3/2018

Το μάθημα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

την Παρασκευή 23 Φεβρουάριου 2018

λόγω προγραμματισμένης επίσκεψης στο Ινστιτούτο Goethe των φοιτητών της Ελληνικής Οικονομικής Ιστορίας.

Το 1ο μάθημα θα γίνει την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί προσεχώς.