ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Καλούνται οι υποψήφιοι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, να καταθέσουν αίτηση για την ορκωμοσία που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2018 ,το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018..

Η αίτηση θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα της τελευταίας υποχρέωσης του φοιτητή και θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της βιβλιοθήκης του τμήματος, ότι δεν υπάρχει εκκρεμότητα από δανεισμό βιβλίων καθώς και από βεβαίωση διαγραφής και παράδοσης δωματίου από την φοιτητική εστία (για όσους διαμένουν σε αυτή).

Η κατάθεση της αίτησης ορκομωσίας (το εντυπο της οποίας υπάρχει στην Ιστοσελίδα του Τμήματος) μπορεί να κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως είτε μεσω fax (2310 995250)  ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@econ.auth.gr)