Επιλεγόμενοι φοιτητές/τριες για συμμετοχή στο Β κύκλο (Απρ- Μαίος -Ιούνιος) Πρακτικής Άσκησης 2018