ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ