Υποτροφίες για εκμάθηση σερβικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών από το Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας για την παρακολούθηση θερινού προγράμματος σερβικής γλώσσας (9-27 Ιουλίου 2018), στη Φιλολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην Πρεσβεία της Σερβίας στην Αθήνα είναι η 20η Ιουνίου 2018