ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το 2ο τεστ θα γίνει την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου, στις 6.00μμ στο Μικρό Αμφιθέατρο. Ύλη του τεστ: Τα υπόλοιπα κεφάλαια που απομένουν από τη συνολική ύλη που ανακοινώθηκε αφαιρουμένων των Κεφαλαίων όπου εξεταστήκατε στο 1ο τεστ.

ΠΡΙΝ το τεστ, στις 3.00μμ, στην αίθουσα 113, θα γίνει η 1η συνάντηση των 40 που επιλέχθηκαν για την εκδρομή στις Βρυξέλλες.