ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι το μάθημα των Επενδύσεων, σήμερα Τρίτη 8-1-2019 και  ώρα 6.00-8.00 αναβάλλεται.

Η εξέταση και παράδοση των εργασιών του μαθήματος θα γίνει την επόμενη Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 9.00 πμ. στο γραφείο του καθηγητή κ. Κουσενίδη, στον 1ο όροφο, γρ. 115.