Συνάντηση Δεκαπενταετίας Βρυξέλλες 9 Νοεμβρίου 2019. Αίτηση συμμετοχής

«Συνάντηση Δεκαπενταετίας, Βρυξέλλες, Νέα ημερομηνία, Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019». Μάθημα Ευρωπαϊκή Οικονομία.

 

Ετοιμάζεται, μαζί με την εκπαιδευτική εκδρομή του έτους 2018-2019,  η «Συνάντηση της Δεκαπενταετίας» των φοιτητών/τριών που συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές εκδρομές στα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες από το 2004 και κατόπιν. Προγραμματίζεται μια επετειακή εκδήλωση της 9 Νοεμβρίου (και όχι στις 12 Οκτωβρίου) το βράδυ στο Roy d’ Espagne και θα επιδιωχθεί να γίνει μια ομιλία από έναν Επίτροπό τη Δευτέρα στις 11 Νοεμβρίου 2019. Στην ομιλία μπορούν να συμμετέχουν και όσοι(ες) φοιτητές(τριες) επιθυμούν παρευρέθηκαν στις εκδρομές μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Καθ/τη Δ. Μάρδα., mardas@econ.auth.gr. Επισκεφθείτε επίσης στο fb την ομάδα «Reunion Brussels 2024-2019-2014 – Βρυξελλόπαιδα 2004-2024».

Στο πλαίσιο της αλλαγής της ημερομηνίας θα  επικοινωνήσουμε προσωπικά με τα άτομα που έστειλαν αιτήσεις συμμετοχής για τις 12 Οκτωβρίου.

Την αίτηση συμμετοχής θα την βρείτε στο συνημμένη ακολούθως.