Ενημερωτική Συνάντηση φοιτητών/τριων για την Πρακτική Άσκηση 2019-20

Η ενημερωτική συνάντηση για τους τρεις τύπους πρακτικής άσκησης (Πρακτική Άσκηση εντός ΕΣΠΑ, Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ και Πρακτική

Erasmus) που μπορούν να αναγνωριστούν ως επιλεγόμενο μάθημα στο Τμήμα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 14-16 στο αμφ. Α.

 

Δείτε εδώ την αφίσα: