Γραμματεία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Καραγκουνάκη Ελένη  Προϊσταμένη Γραμματείας 2310995254
Γαγάτση Ελένη   2310995255
Μηνούδη Δήμητρα   2310995258
Μήτρεντσε Δέσποινα   2310995278
Μπάρμπας Χρήστος   2310995259
Ντινιτσούδη Ωραία   2310991370
Παπαργύρη Αργυρώ   2310995256
Σαμαρτζή Βίκη   2310995255

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ

Οικονόμου Ιουλία 2310997388

                

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                   

Μιχαλίτσιου Μαρία                          2310996641