Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Εγγραφές Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

Από 22 έως 29 Σεπτεμβρίου 2020, όλοι οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων, εκτός εκείνων των Στρατιωτικών Σχολών, των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, των Αστυνομικών Σχολών, των Πυροσβεστικών Ακαδημιών, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης και Ρόδου και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, καλούνται να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή https://eregister.it.minedu.gov.gr/, για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στα Τμήματα επιτυχίας τους.

Οι επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι επίσης υποβάλουν αίτηση εγγραφής στα Τμήματα επιτυχίας τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://eregister.it.minedu.gov.gr/, οφείλουν, στο ίδιο διάστημα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής (22-29 Σεπτεμβρίου 2020), να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής επιτυχίας τους, τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια του Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλη περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν  ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν από Δήμο των παραπάνω Νομών.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μετά τις 29 Σεπτεμβρίου, όσοι έκαναν την ηλεκτρονική εγγραφή στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, όπως περιγράφεται παραπάνω, θα λάβουν από το ΑΠΘ ένα μήνυμα, που θα τους καλεί να καταχωρίσουν –σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα- τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ (https://register.auth.gr/), έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα.

Ενδέχεται οι επιτυχόντες να χρειαστεί να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, με την Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο για έλεγχο ταυτοπροσωπίας και  ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Για το θέμα αυτό θα υπάρξει νεότερη διευκρινιστική ανακοίνωση.

 

Εγγραφές Εισαγόμενων Ειδικών Κατηγοριών Ακαδημαϊκού έτους  2 0 2 0 - 2 1  :

1: Αλλοδαπών-Αλλογενών Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.

2: Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να προσέλθουν

από 23 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρες από 10:00 - 11:00

στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α

οι επιτυχόντες θα πρέπει να: 

 1 : επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://register.auth.gr/ για καταχώρηση των στοιχείων τους (συμπλήρωση αίτησης εγγραφής/υπεύθυνης δήλωσης)

 2 : εκτυπώσουν τη συμπληρωμένη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση

 3 : καταθέσουν τη συμπληρωμένη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος (οι ίδιοι/-ες ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο), μαζί με

  1. μία (1)  μικρού μεγέθους φωτογραφία,
  2. ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου/άλλου επισήμου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητά τους ή της άδειας παραμονής τους αν διαμένουν στην Ελλάδα και
  3. τα απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 3Β της Φ.151/47149/Α5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 820Β/2016), α) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4Β1, του άρθρου 1, της Φ.151/82115/A5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873Β/2017) και με τη Φ.151/118482/Α5 (ΦΕΚ 3522Β/2018)

 

Εγγραφές Εισαγόμενων Ειδικών Κατηγοριών Ακαδημαϊκού έτους 2 0 1 9 - 2 0   :

1: Αλλοδαπών-Αλλογενών Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.

2: Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

 

Από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, χωρίς καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμα https://register.auth.gr για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους

1: οι επιτυχόντες/ούσες των παραπάνω κατηγοριών, που εισήχθησαν στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και δεν είχαν αποκτήσει ακόμη την απαιτούμενη βεβαίωση/πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους.

2: οι επιτυχόντες (άρρενες) της ειδικής κατηγορίας της παρ. 4Β1, του άρθρου 1 της με Φ.151/82115/A5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873Β/2017), με κυπριακή καταγωγή, που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, εφόσον έχουν πλέον αποκτήσει τη σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού. Για τους συγκεκριμένους και μόνο επιτυχόντες, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος (2020-21), εφόσον αποκτήσουν τη σχετική βεβαίωση έως τις 15 Νοεμβρίου 2020.
 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Ο ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

ΑΠΟΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ  COVID-19

Οδηγίες για το ΑΠΘ δείτε  ε δ ώ