Υποτροφίες

Υποτροφίες, οικονομικές ενισχύσεις, βραβεία σε προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες

Δείτε παρακάτω τις  προσκλήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών απο τα κληροδοτήματα: 

-Κων/νου Τσώπρου

-Γεωργίου Βάρκα

-Δημ. Τσιακμακόπουλου

-Κων/νου Κατσέα

καθώς και τις οικονομικές ενισχύσεις απο δωρεές

-Αφών Κοντίδου

-Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα

-απο κληροδοσία Τ. Τζιβόγλου

 

 

Υποτροφία από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου.

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση πρόσκλησης καθώς και την προκήρυξη χορήγησης υποτροφίας της κληρονομιάς Κ. Παπαιωάννου, αποκλειστικά σε φοιτήτριες,  για εκπόνηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού στο εξωτερικό.
 

Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright ακδ. ετος 2018-19

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη και συνοπτική περιγραφή των προγράμματων υποτροφιών προς Έλληνες πολίτες για το ακαδημαικό έτος 2018-19 του Ιδρύματος Fulbright, που απευθύνονται σε καθηγητές/-τριες, ερευνητές/-τριες, προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, Υ.Δ., εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες και αφορούν σε σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Προγράμματα υποτροφιών για Έλληνες πολίτες

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη και συνοπτική περιγραφή των προγράμματων υποτροφιών προς Έλληνες πολίτες για το ακαδημαικό έτος 2018-19 του Ιδρύματος Fulbright, που απευθύνονται σε καθηγητές/-τριες, ερευνητές/-τριες, προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, Υ.Δ., εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες και αφορούν σε σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Με εντολή της Αναπληρώτριας Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων,  Καθηγήτριας  κ. Αριάδνης Στογιαννίδου και κατόπιν επικοινωνίας με τη Διεύθυνση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), αναφορικά με το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (ΕΚΟ) ακαδ. έτους 2016-2017, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Υποτροφίες HELMEPA

Δείτε παρακάτω την προκήρυξη της HELMEPA σχετικά με 3 υποτροφίες, ύψους 15.000 Ευρώ έκαστη, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master's), διάρκειας ενός έτους (2017-2018) σε χώρα μέλος της Ε.Ε., αντίστοιχα στους κλάδους:

-των Ναυτιλιακών Σπουδών
-των Περιβαλλοντικών Επιστημών
-της Ναυπηγικής/Θαλάσσιας Μηχανικής & Τεχνολογίας

«Υποτροφίες για τους φοιτητές του Α.Π.Θ. από τις κοινωφελείς περιουσίες του»

Βρείτε παρκάτω Πρόσκληση του Τμήματος Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ.,σχετικά  με τη διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Υποτροφίες για τους φοιτητές του Α.Π.Θ. από τις κοινωφελείς περιουσίες του» η οποία αφορά το σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ καθώς και τους αποφοίτους του οι οποίοι ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές – διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Pages