Σας καλωσορίζουμε στην διαδικτυακή ιστοσελίδα του Οικονομικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ   ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ