Σας καλωσορίζουμε στην διαδικτυακή ιστοσελίδα του Οικονομικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ '14   ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Α.Π.Θ. 2014

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015