Αρχική | English | Επικοινωνία |
 > TO TMHMA
Ευγενία Πετρίδου , Καθηγήτρια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο: 2310-996428, 996465

e-mail: evpet@econ.auth.gr

Ώρες επικοινωνίας: κάθε ημέρα 211 (γρ. Κοσμητείας)

 Διδάσκει: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤΔιοίκηση ΕπιχειρήσεωνΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜεταπτυχιακόΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό ,ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜεταπτυχιακόΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,Επιχειρηματικότητα & ΚαινοτομίαΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜεταπτυχιακόΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Μεταπτυχιακό

CV (στα Ελληνικά)ΓενικA στοιχεIα

Ονοματεπώνυμο

Ευγενία Πετρίδου

Φωτογραφία

Τίτλος

Καθηγήτρια Μάνατζμεντ

Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών (2013-…)

Τηλέφωνα

2310-996428 (Γραφείο), 2310-996532 (Κοσμητεία)

Fax

2310-996452

E-mail

evpet@econ.auth.gr

Γραφείο

204, 2ος όροφος ΝΟΠΕ

Προσωπική Ιστοσελίδα

 http://eugeniapetridou.weebly.com/index.html

Μαθήματα (Προπτυχιακό)

·         ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (A΄ εξάμηνο, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ) από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 έως και σήμερα.

·         ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Ζ΄ εξάμηνο, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ) από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 έως  και σήμερα

·         ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ζ΄ εξάμηνο, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ) από το ακαδημαϊκό έτος 1995-96 έως  και σήμερα.

Μαθήματα (Μεταπτυχιακό)

·         A6. MARINE BIODIVERSITY PRESERVATION-ECO-INNOVATION, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (Συνδιδασκαλία), Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών MSc. Ecological Risk Assessment and Coastal Management (School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki Greece, the Department of Biology at University of North Carolina at Charlotte, UNCC-USA and the Department of Life and Environmental Sciences of Marche Polytechnic University, Ancona, Italy), 2013 - …

·         ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  Β΄ εξάμηνο, Πρόγραμμα Μετα­πτυ­χιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επι­χει­ρήσεων (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ), 2008-2009, 2009-2010.

·         ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Α΄ εξάμηνο, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μετα­πτυ­χιακών Σπουδών στην Πληροφορική και Διοίκηση, τμήματα Οικονο­μικών Επιστημών και Πληροφορικής του Α.Π.Θ., 2004-05 έως και σήμερα. 

·         ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  Α΄ εξάμηνο, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μετα­πτυ­χιακών Σπουδών στην Πληροφορική και Διοίκηση, τμήματα Οικονο­μικών Επιστημών και Πληροφορικής του Α.Π.Θ., 2002-03 έως και σήμερα.

·         ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. Ελληνικό Ανοιχτό Πανε­πιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών   Επιστημών, Συντονίστρια Ενότητας, ΣΕΠ,  2002-03 έως 2013.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Εκπαίδευση:

1974                        :    Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών - Σχολή Ν.Ο.Ε. A.Π.Θ. (Βαθμός 9,1 Άριστα, Υπότροφος ΙΚΥ όλα τα χρόνια σπουδών)

1976                        :   Μεταπτυχιακό δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Ν.Ο.Ε. Α.Π.Θ. Διετής κύκλος σπουδών - Ειδίκευση Διοίκηση Επιχειρήσεων

1992                        :   Διδακτορική Διατριβή - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολής Ν.Ο.Ε., Α.Π.Θ., Ιανουάριος 1992 Τίτλος διατριβής: "Αξιολόγηση της επιμόρφωσης των διοικητικών στελεχών" (Βαθμός Άριστα).

Επαγγελματική Εμπειρία:

2010- Σήμερα     :     Καθηγήτρια στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επι­στημών του Α.Π.Θ

2010-2013 (Σεπτ.):    Συντονίστρια στη Θεματική Ενότητα «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Επι­στημών -Μεταπτυχιακό τμήμα : Σπουδές στην  Εκπαίδευση.

2004- 2010         :   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επι­στημών του Α.Π.Θ. 

1999 –2004         :   Επίκουρη Καθηγήτρια στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επι­στημών του Α.Π.Θ.

1992 – 1999        :   Λέκτορας στον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. 

2001-σήμερα       :   Συνεργα­ζόμενο Εκπαι­δευτικό Προσωπικό στη Θεματική Ενότητα «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Επι­στημών -Μεταπτυχιακό τμήμα : Σπουδές στην  Εκπαίδευση .

1992 – 1994        :   Σύμβουλος Σπουδών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης / Περι­φε­ρειακό Ινστιτούτο Εισαγωγικής Διοικητικής Εκπαίδευσης και Επι­μόρφωσης Θεσσαλονίκης Ε.Κ.Δ.Δ./Π.Ι.Ε.Δ.Ε.Ε.Θ.). Επιστημονικά υπεύθυνη για τις επιμορφωτικές δραστηριότητες στον Τομέα του Δημόσιου Μάνατζμεντ και στα προγράμματα Εισαγωγικής Διοικητικής Εκπαίδευσης.       

1975 – 1991        :   Βοηθός Καθηγητή στον Τομέα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

1982 – σήμερα     :  Εισηγήτρια σε  επιμορφωτικά σεμινάρια  στελεχών του δη­μό­σιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα Μάνατζμεντ, Διοίκησης Αν­θρώ­πινων Πόρων, Διοίκησης της Εκπαίδευσης, ( ΚΕΚ ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ, ΥΠΕΠΘ, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΔΔ., ΕΛΤΑ, Ελληνική  Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων κ.α.).

Επιστημονικό-Ερευνητικό Έργο:

s  20 Δημοσιεύσεις σε Καταλογογραφημένα Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά αξιολογημένες με Σύστημα Κριτών

s  16 Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόμους

s  3 Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά με Επιστημονική Επιτροπή

s  7 Δημοσιεύσεις στην κατηγορία Άλλες δημοσιεύσεις

s  22 Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων αξιολογημένες με  Σύστημα Κριτών

s  Έχει γράψει 2 Βιβλία

s  Έχει συμμετάσχει σε 18 Ερευνητικά Προγράμματα–Μελέτες

s  17 Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια-Ημερίδες

s  Είναι Κριτής επιστημονικών άρθρων-μέλος επιστημονικών επιτροπών:

·   Στο Human Resource Development International (referee, advisory board)

·   Στο Journal of Small Business and Entrepreneurship (referee)

·   Στο Managing Global Transitions: International Research Journal (referee)

·   Στην Παιδαγωγική Επιθεώρηση (κριτής)

·   Στην International Association for the Scientific Knowledge( IASK) (member of scientific committee- International Conference “ Global Management 2008”)

·   Στο 24 EuroCHRIE  Congress (member of scientific committee – October 2006)

Διοικητικές Δραστηριότητες:

·        Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΘ (2013-σήμερα)

·         Αναπληρώτρια Πρόεδρος στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ακ. ετη 2005-06 και 2009-10)

·         Διευθύντρια τομέα Οικονομικής των επιχειρήσεων (ακαδ. έτος  2004-2005).

·         Μέλος Διοικούσας επιτροπής Διατμηματικού Μεταπτυχιακού προγράμματος  τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής  Α.Π.Θ. (2002-σήμερα).

·         Μέλος Διοικούσας επιτροπής Διατμηματικού Μεταπτυχιακού προγράμματος  τμημάτων Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Α.Π.Θ. (2003- σήμερα).

·         Μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (ακ. έτη  2000-2001 και 2006-2007).

·         Μέλος του 7 επταμελούς συντονιστικού οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (ακ. Έτος 2006-07)

·         Μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ. (ακ. έτη 2003-04 έως  2006-07).

·         Μέλος της ομάδας έργου για το Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυ­ξης του Α.Π.Θ. (ακ. έτη 2002-03) και της ομάδας έργου για την επικαιροποίηση του Στρατηγικού  Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. (ακ. έτη 2004-05).

·         Μέλος ομάδας έργου – επιτροπής υποστήριξης αξιολόγησης Α.Π.Θ. για “Self-Evaluation Report of Aristotle University of Thessaloniki”. CRE Institutional Re­view Programme, Thessaloniki, 2001.

·         Μέλος της ομάδας εργασίας για την εκπόνηση σχεδίου Οργανισμού των Διοικητικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. (1979).