Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ   Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ   Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ   2 0 2 0

Οι εξετάσεις εαρινού εξαμήνου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, με βάση τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Συνέλευσης του Τμήματος, θα γίνουν στο διάστημα από 17 Ιουνίου μέχρι 17 Ιουλίου 2020με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών στο Πανεπιστήμιο.  

Οι ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν την ταυτότητα του κάθε μαθήματος θα εξειδικευτούν από τους διδάσκοντες, με ανακοίνωση την ιστοσελίδα του μαθήματος, στο e-learning, απ' όπου και θα μπορούν να  ενημερώνονται οι φοιτητές.

Το Πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί στις 10 Ιουνίου 2020 (ύστερα από συντονισμό που γίνεται κεντρικά για όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου), θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.econ.auth.gr και θα σταλεί με e-mail σε όλους τους φοιτητές.
 

Γενικές Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-Learning

Δείτε  ΕΔΩ  γενικές οδηγίες για την εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-Learning

 

  

 

 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα αρχαιότερα τμήματα του Α.Π.Θ. και λειτουργεί συνεχώς από το 1928, ενταγμένο στη μέχρι πέρυσι υφιστάμενη Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα του Πανεπιστημίου μας από άποψη αριθμού φοιτητών. Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας έχουν στελεχώσει το Δημόσιο Τομέα, τον Ιδιωτικό Τομέα, την Ανώτατη Παιδεία αλλά και το χώρο της Πολιτικής.

Το πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ανταποκρίνεται στις ανάγκες δημιουργίας ενός στέρεου θεωρητικού υπόβαθρου γνώσεων στην Οικονομική επιστήμη και τη Διοίκηση, παρέχοντας παράλληλα τις δυνατότητες για εξοικείωση των φοιτητών σε πρακτικές εφαρμογές. Περιλαμβάνει επίσης ικανοποιητικό βαθμό υποχρεωτικών και “κατ’ επιλογήν” μαθημάτων ώστε ταυτόχρονα, να είναι αρκετά ευέλικτο για να επιδέχεται βελτιώσεις και αναθεωρήσεις. Στον οδηγό σπουδών παρουσιάζονται ακόμη η αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων και το έμψυχο δυναμικό του Τμήματός μας.

Οι σπουδές στο Τμήμα διακρίνονται σε κύκλους σπουδών: Στον πρώτο κύκλο, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές/τριες και προσφέρονται οι εισαγωγικές γνώσεις στα κύρια πεδία της Οικονομικής Επιστήμης και Διοίκησης. Στο δεύτερο κύκλο, οι φοιτητές επιλέγουν μία απο τις κατευθύνσεις Οικονομίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το Τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών :

  • Μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση και Οικονομία» με τις κατευθύνσεις 
     Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη / Economic & Regional Development
    Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά / International & European Economics
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Master in Business Administration – MBA (ξενόγλωσσο)
  • Εφοδιαστική & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού / Logistics & Supply Chain Management (ξενόγλωσσο)

Επίσης σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του ΑΠΘ αλλά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, λειτουργούν αντίστοιχα τα παρακάτω Διατμηματικά και Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα :

«Πληροφορική & Διοίκηση»,  στο οποίο συνεργάζεται με το Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ
«Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση»,
στο οποίο συνεργάζεται με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ
«Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα»   στο οποίο συνεργάζεται με το Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ

"Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση" , πληροφ.   στο οποίο συνεργάζεται με μια ομάδα Ελληνικών Πανεπιστημίων με επικεφαλής το Παν/μιο Πελλοπονήσου.

Τέλος, η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου η διάρκεια σπουδών εκεί είναι τουλάχιστον τριετής. Σχετικές πληροφορίες περιέχονται στον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος που οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.