Προκηρύξεις-Εκλογές Μελών ΔΕΠ

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΟΔΕ) Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.